W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną podjęliśmy szereg kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i personelowi:

 • Ankieta epidemiologiczna podczas rozmowy telefonicznej przed zapisaniem się na wizytę,
 • Brak możliwości osobistego zapisania się na wizytę (prosimy o kontakt telefoniczny),
 • Brak osób towarzyszących podczas wizyty (w przypadku dzieci jeden rodzic),
 • Ograniczenie rzeczy osobistych (zakupy, dodatkowe torby),
 • Skorzystanie z łazienki i wymycie zębów przed wyjściem z domu (łazienka w gabinecie będzie tymczasowo zamknięta),
 • W miarę możliwości punktualne przybycie na umówioną godzinę, by była możliwość zachowania odstępu miedzy wizytami pacjentów,
 • Noszenie maseczki na terenie recepcji/poczekalni,
 • Pomiar temperatury po przybyciu do gabinetu, podpisanie ankiety epidemiologicznej,
 • Dezynfekcja rąk pacjenta i płukanie ust roztworem wody utlenionej,
 • Oczekiwanie w poczekalni po zakończonej wizycie w czasie dezynfekcji gabinetu.
 • Preferowana płatność za wizytę kartą.

W ankiecie epidemiologicznej będziemy pytać czy pacjent nie jest zarażony lub nie jest w czasie kwarantanny lub czy nie miał kontaktu z taką osobą, czy nie występują też u pacjenta objawy takie jak: gorączka, suchy kaszel, duszności, utrata lub pogorszenie węchu.

Prosimy o szczere odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania przypominając, że składanie fałszywych oświadczeń podlega odpowiedzialności karnej.

Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości części wprowadzonych procedur, dlatego prosimy o wyrozumiałość. Podyktowane są one zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i mają na celu zapewnienia naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Zespół Kliniki Dentystycznej św. Apolonii